Hackonomy Lab stöttar olika projekt och initiativ inom den kollaborativa och solidariska ekonomin samt gåvoekonomin med digitala verktyg och kunskap.  Vi är ett nätverk av bl a hackers, aktivister, samhällsvetare och designers med syfte att hitta eller utveckla digitala lösningar och tillämpa dem inom föreningar, rörelser och diverse organisationer som håller på att skapa det ekonomiska paradigmsskiftet i riktning mot ett samhälle där resurserna fördelas hållbart och rättvist.

Se exempel på våra projekt.

Värderingar och samhällsvision

Vi vill främja delande av samhällsöverskottet som inte är baserad på penningtransaktioner (så kallad gåvoekonomi) och alla former av demokratiska och hållbara affärsmodeller som är ägda av medarbetare, där vinsten inte är det primära syftet  (så kallad social och solidarisk ekonomi). Dessa typer av verksamhet kan bara trivas och skala upp i samverkan med varandra och med hjälp av en öppen och anpassade digital infrastruktur. Det är här vi kommer in i bilden 🙂

Befria information och kunskap

Framtidens digitala infrastruktur ska vara transparenta och byggda på öppen data, öppen källkod och delande av kunskap och information, samtidigt som privatpersoner och grupper kan kontrollera och äga sina egna data. Vi vill främja fria och open-source programvaror.

Proprietära system är varken etiska eller effektiva val på sikt, även om nu vissa av dem verkar vara de mest bekväma valen. Det finns en uppsjö av fria programvaror som är användarvänliga och som uppfyller specifika behov i en organisationen eller i en grupp. Vi vill göra dessa tillgängliga och tillämpa dem på ett inkluderande sätt så att även mormor kan använda dem.