Snart kommer en utförlig beskrivning av olika projekt.  Vi har hjälpt hittills (eller kommer att hjälpa) följande organisationer i Göteborg: