Att förse Solikyl med rätta verktyg var Hackonomy Labs första projekt. Solikyl handlar om att hämta mat som skulle slängas och dela ut den genom s k solidariska kylskåp. För att kunna komma från idé till en verklighet där hundratals kilo mat räddas och delas ut varje vecka, allt med noll i budget och inga anställdar, bara volontärer, behövdes en del organisatorisk och logistisk skicklighet (förutom mycket drivkraft, såklart).

Hackonomy Lab hjälpte med att rigga 3 snygga lösningar: en webbsida, ett forum och ett bokningssystem för att samordna  upphämtningar av mat.

En webbsida

Sidan solikyl.se är bilden utåt och där hittar man Solikyls visuella identitet. Den förmedlar en proffsigare känsla åt potentiella samarbetspartners och är den officiella informationskälla om verksamheten. Nya volontärerna kan också anmäla sig där genom en formulär.

Ett forum

Ett enkelt Vanilla forum var är sätt att bygga community och hålla viktiga samtal i samordnares kärngrupp, både offentligt och internt. Så slipper man blir överväldigad av information eller missa något i det oorganiserade flödet på Facebook eller Whatsapp/Telegram, för att inte tala om dataägandet…

Karrot – bokningssystem för volontärer

Tack vare våra vänner från Foodsharing i Tyskland kunde vi hitta och tillämpa Karrot, ett verktyg speciellt anpassad till att samordna upphämtning av mat för Solikyls volontärer.

Med dessa verktyg och organisatorisk kapacitet har Solikyl en ganska bra grund nu för att kunna växa ännu större, med flera volontärer och ännu mer mat att rädda. Det är viktigt att poängtera dock att inte bara digitala verktyg är viktiga för Solikyls framgång vad det gäller resurser, utan samverkan med andra initiativ inom gåvonekonomin såsom Cykelkök och gratisbutiker genom att dela resurser (t ex en cykelkärra) och yta (dela på en lokal). Men vi ska aldrig glömma att människorna står i centrum och är i slutända den viktigaste “resursen”! 😉